Web KutilJarda.cz využívá anonymní soubory cookies k měření návštěvnosti nástrojem Google Analytics. Neshromažďujeme žádná osobní ani citlivá data o uživatelích. Sbíráme pouze data o návštěvnosti: procházených stránkách a způsobu jejich používání.

Pokud si přejete zabránit sběru dat, je třeba odmítnout využívání souborů cookies. Odmítnutí ukládání cookies lze provést v nastavení vašeho prohlížeče. Některé prohlížeče umožňují přidání speciálního pluginu pro odhlášení ukládání cookies.